Meditasyonun Önemi, İmge ve Tefekkür

Birçok uzman, âlim, keşiş, felsefeci, filozof vb. dile getirip, belirttiği üzere Meditasyon, hayatın stresten uzaklaşmasına ve farkındalığın artırılmasına vesile olan önemli bir uygulamadır. Meditasyonun önemi tarihin en eski zamanlarından bu yana vurgulanmaktadır. Zihin kişi değil, kişi zihni kontrol etmeyi Meditasyon ile öğrenir. Daha da önemlisi kişi odaklanmayı öğrenir, arıtılır ve geliştirir. Her alanda başarılı olmasına yardımcı olur. İçsel huzura kavuşturur. Meditasyon zihinsel, bilimsel ve ruhsal olarak kanıtlanmış bir terapi yöntemidir.

Ruhani bütün yollar kuşkusuz Meditasyondan geçmektedir. Metafizik, mana âlemi Meditasyondan geçen alanlardır. Meditasyonun olmadığı ruhsal bir gelenek, bir eğilim ve öğreti mevcut değildir, zira bu biçimde ruhsal yükselme ancak mümkün olabilmektedir. Meditasyon, derin düşünme demektir. Tarzı, şekli, biçimi, tekniği, ismi, cinsi vb. değişebilir ama temelde amacı tektir ve hep aynıdır. Tefekkür olur, zazen olur, yoga olur fark etmez ismi ama amaç hep aynıdır. Meditasyon evrensel bilince temasın yöntemidir. Dua etmek, yaratıcıya sormak ve danışmak; Meditasyon ise cevabın dinlenmesi durumudur.

İmgeleme ve Tefekkür

Meditasyon ile zihni boşalmayı öğrendikten sonra bir imge üzerinde derin düşünme yapılabilmektedir. Bunlar farklı imgeler üzerine kurulu derin düşünme teknikleridir. Hangisi olursa olsun, yapabilmek için evvela zihnin boşaltılabilmesi ve arındırılabilmesi gerekmektedir. Odaklanma yeteneği kazanmak için imgeleme kullanmak Meditasyonda verimliliği artırır.

Bilinmelidir ki, Zihni nereye odaklarsanız, enerjiniz oraya akar. Aşka ise, aşka akar; Nehre ise Nehre akar. Yaratıcıya odaklarsanız, enerjiniz yaratana akar. Enerjiyi kontrol etmek için de evvela zihni kontrol etmek gerekir. Bir şeye ulaşmasını istiyorsanız, zihnin bir şeylerden vazgeçmesini sağlamalısınız.

Meditasyonun en derin haline, imgelemenin en kutsal kullanılışına ise tefekkür denilir. Zihnin boşaltılıp arındırılmasından da öte, düşünce ve mana âleminde bir vuku bulma, farkında olma halidir. Sır içeren bir konuya odaklanmak, zihni boşalttığınızda zihinsel kaosu ortadan kaldırır. Zihinde arında sağlayıp, zihinden vazgeçin. Benliğinizi ve düşüncelerini yok edin. O an ortada yalnızda saf ruh ve ruhun iç sesi kalacaktır. Bu iç ses ile olayın sırrına mazhar olursunuz.

Pes Etmeyin!

Meditasyonun en temel ilkesi ve koşulu zihni boşaltmak ve sonra serbest bırakmaktır. Bu ise ilk başlarda oldukça zor olabilmektedir. Kolay değil elbette ki. Milyonlarda düşünce kontrolümüz dışında ve bunları atıp, zihni arındırmak çok kolay değildir. Bu kadar yıl beyinde var olan ve hep düşüncelere mahkûm kalan bir yaşam sunmuşsunuz. Şimdi ise tam tersine bir akım başlatıyor, zihninizde devrim yapıyorsunuz. Bu kolay değil. Hayır, kesinlikle kolay olmayacaktır. Pasif bir eylemi akışta ele almaya çalışıyorsunuz. Zorlanacağınızı iyi bilmelisiniz.

Zorlanmakla beraber yoğunlaşma kaybı yaşayabilirsiniz. ASLA bu süreçte vazgeçmemeli, pes etmemelisiniz. Yılmamalı, zihni serbest bırakmalısınız. Nefese veya nesnelere, daha da ötesi yaratıcıya odaklanmalısınız.

Zihni ben boşaltamıyorum, bu olmuyor” şeklinde bir söylem kabul edilemez. Zamanla düzenli Meditasyon bunu ortadan kaldırıyor. Düzenli günde en az 1 veya haftada 3 defa Meditasyon yapılmalıdır. Sabırla yapılırsa başarı elde edilecektir.

Meditasyon Nasıl Yapılır?

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir