Meditasyon ve Konsantrasyon Teknikleri

Meditasyon, “Derin Düşünme” anlamına gelmektedir. Stres ve depresyon başta olmak üzere birçok bedensel, ruhsal, psikolojik, zihinsel ve duygusal rahatsızlığa karşı fayda sağlayan şifa verici sağaltım (tedavi-terapi) yöntemlerindendir. Meditasyon’un birçok tekniği bulunmaktadır; nefesli, nefessiz, ışıklı, renklerle diye uzayıp gidiyor. Meditasyonla ilgili söylenen o kadar çok şey ve karışıklık vardır ki, adeta bir kargaşa hâkimdir. Evvela bu karmaşadan kurtulmak ve zihindeki sorulara yanıtlarla en basite inip, meditasyonla konuya başlamak gerekiyor.

Meditasyon, gerçekte ve uygulamada yahut teoride nedir, nasıl yapılır ve nereden başlanır? Manası ve gayesi nedir?

Bütün kültürlerde meditasyonun özü aynıdır. <Bilinen bütün meditasyon bilgi ve söylencelerini bir kenara bırakarak konuyu incelemenizi rica ediyoruz.> Meditasyon temeli tektir ve bütün ruhsal öğretilerde tasavvuf olsun, Taoizm, zen, paganizm, Budizm, Hinduizm olsun fark etmez, teknikler ortaktır.

Meditasyon Sözcüğü

Meditasyon sözcüğü, Latince “Meditatio” sözcüğünden gelmekte olup, bir şeyi gözden geçirme, üzerinde derin düşünme anlamlarına gelir. Tasavvufi açıdan tefekkür olarak tabir edilmektedir. Kısaca hiç bir şey düşünmeden gerçekleştirilen derin düşünme haline meditasyon denilir.

Meditasyonda zihin evvela boşaltılır ve her şeyden uzaklaştırılır. Bu aşamada zihin boşaltma ve arınma öğrenilmelidir. Bu durum neticede kişiyi huzura gark eder. Bu anda ruhun bilincine bir akış ve aydınlanma, farkındalık akar. Hayata dair farkındalık, uyanış ve berraklaşma, mana âlemine doğru bir görüş belirir.

 • Bu haldeki derin düşünme “Felsefi bir sorgulamadeğildir.

Bu bölümde zihin boşaltılır. Meditasyon, zihnin evvela her şeyden arındırılıp, temizlenmesini sağladıktan sonra hakikatle temasa geçme halidir. Müdahale etmekten veya yargılamaktan öte, “gözlemci, “ruhsal öz” olma durumudur.

Unutulmamalıdır ki, binlerce meditasyonla alakalı kitap okunsa da meditasyon yapılmadan nasıl bir şey olduğu idrak edilemez. Çünkü anlatılması, yaşanılan o haz ve duygu anlatılamaz bir olgu ve deneyimdir. Kelimeler kifayetsiz kalacaktır.

Konsantrasyon Sorunu ve Meditasyon

            Konsantrasyon, Türkçesiyle odaklanma hususu da insan için büyük önem arz eden konulardır. Odaklanma bozukluğu ise günümüzde sıkça karşılaşılan rahatsızlıkların başında geliyor. Konsantrasyon bozukluğuna karşı yapılacak en etkili teknik elbette ki meditasyondur. Kişi, kendi özüne uygun meditasyon türü ve tekniğini belirleyip uygulamalıdır. Bu hususta ise iki şeye dikkat etmek gerekiyor; “Ritmik ve kontrollü nefes egzersiz teknikleri” ve “Tadil-i Erkânda Huşu”. Tadil-i Erkânda huşu, tüm gerekliliklerin harfiyen ve hakkını vererek yerine getirilmesini ve derinlere teslim olunmasını ifade eder.

* Günde her gün 20 dakika düzenli olarak Meditasyon yapan kişinin zihni dinç ve strese karşı en berrak haliyle işlev görmektedir.

Meditasyon ile yoğunlaşma artırılabilmekte, unutkanlık sorununu gidermektedir. Beyinde veri akışı ve işlenmesi daha sağlıklı ve hızlı meydana gelmektedir.

Konsantrasyon ve Meditasyon Farkları

Meditasyon ile yoğunlaşma (konsantrasyon) farklı mıdır? Birbirleriyle ilişik ama farklı olan iki eylemsi olgudur.

Başlıca Farkları;

 • Meditasyon, daha derin ve manalı düşünce demektir.
 • Konsantrasyon ise düşünülmesi gereken konuya tam manasıyla odaklanmak demektir.
 • Konsantrasyonun süresi kişiye göre değişmektedir.
 • Meditasyon, kişisel iç huzuru, refahı, sükûneti sağlamaktadır. Ayrıca birçok kültür ve dinde manevi arınma tekniği olarak uygulanmaktadır. Bunların en başında da İslam dininde Namaz olarak uygulanmaktadır.
 • Meditasyon ile Konsantrasyon, birbirlerine yardımcı işlevlere sahiptir.
 • Sağlam ve iyi bir konsantrasyon (odaklanma), beraberinde kuşkusuz etkili ve sağlıklı bir meditasyonu getirebilmektedir.
 • Konsantrasyon bozulabilir ama meditasyon da bozulacak bir durum söz konusu pek değildir. Bozulması ise tekrar tertiplenebilmektedir.
 • Meditasyon, sessizliği, sakinliği, farkında olmayı ön gören bilinçli bir çaba hareketi ve içsel, zihinsel organizasyondur.

Sağlıklı ve etkili bir Meditasyon için kişinin konsantrasyonunu iyi ayarlamış olması ve odaklanmayı engelleyen faktörleri bertaraf etmesi gerekir. Çevredekiler, Televizyon, rahat bir koltuk, gürültü, uğultu, herhangi bir poster, telefon, afişler gibi herhangi bir çevresel faktör konsantrasyonu olumsuz etkileyebilmektedir.

İçsel olarak ise açlık, sıkılma, endişe ve kaygılar, korku, hayallere dalma, takıntılar, yoğun duygusallık ve romantizm, ana fikri yakalamadan okuma, stres, gerilim gibi birçok etken konsantrasyonu olumsuz etkiler. Konsantrasyon sorununu gidermek için düzenli meditasyon yapılmalı, düzenli ve sağlıklı beslenmeli ve yaşam kalitesini artıracak alışkanlıklar edinilmelidir.

 • Meditasyon yaparak duyguların büyülü âlemi keşfedilebilir.
 • Meditasyon sayesinde kişi kendisiyle işbirliği kurar ve rüyaları anlamlandırmayı öğrenir.
 • Meditasyon nefes alımını düzene koyar. Stressiz, kedersiz kaliteli yaşam sunar.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir