kaliteli yaşa

Kaliteli Yaşa, kelime anlamıyla bireyin üst nitelikte bir hayat sürdürmesini ifade eder. Kalite, bir ürün veya davranışın iyi yönlerini taşıma halini gösterir. Türkçe karşılığı ise “Nitelik” demektir. Bazı maddi ürünlerin kaliteli oluşuyla fiyatının da eş orantılı olarak pahalı olması, çoğunluk için kalitenin pahalı olduğu yanılgısını doğurmuştur. Bir şey kaliteli ise pahalı olacaktır izlenimi ne yazık ki, kendini göstermiştir. Kaliteli bir ürün veya hizmet için “pahalı” ibaresi içerikte geçmese de böyle bir algı oluşmaktadır. Ayrıca bir şey pahalı demek, onun kaliteli olduğu algısını da doğuruyor ki, kesinlikle yanlıştır. Bir ürünün iki nedenle pahalılığı söz konusu olabilir; yüksek maliyetler ve yüksek oranda kâr amacı.

Bu bilinç dahilinde kalite ve pahalılığı bir bütün olarak görmemeliyiz. Yaşam için de aynı durum söz konusudur. Kaliteli bir yaşam, yüksek maliyet ve para gerektirmez. Bu algı yüzünden kaliteli yaşamdan söz açıldığında da pahalı bir hayat yaşanması gerektiği düşünülüyor. Halbuki, parasal olmayan birçok değer yaşam kalitesini artırıcı olağanüstü etkiye sahiptir.

Nitelikli bir hayat, bireyi ve dolayısıyla toplumu mutlu, sağlıklı ve zinde kılar. Böyle bir hayat için sağlıklı yaşam, doğru ve yeterli beslenme, kişisel gelişim, spor, motivasyon artırıcı etkinlikler ve meditasyon gibi uygulamalar gerekir. En nihaî mana olarak kaliteli yaşa, birey ve topluma sistematik olarak mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yaşam sürdürmeyi ön görür. Bu hususta gerekli araştırmaların neticesinde etkili ve kaliteli ipuçları sunar, tavsiyelerde bulunur.

Bireyin kim ve nerede olduğu değil, yaşamındaki oluşturduğu kalite önem arz eder. Bir lahzada kendinize yaşam kalitenizi belirten şu soruları sordunuz mu?

Siz, kaliteli bir hayat yaşıyor musunuz?
Yaşam kalitenizi artırmak için bir şeyler yapıyor musunuz?
Her şeyden öte, siz mutlu musunuz ve hayatınızın kaliteli olduğunu düşünüyor musunuz?

Değişim için yılbaşını beklemeyin.

Değişimi Yılbaşına Erteleme!

Değişimi Yılbaşına Erteleme!
Misal verecek olursak, güne başlamadan, yataktan kalkmadan önce biraz esniyor, vücudu yumuşatıyor muyuz? Kaslara veya liflere birazdan ayaklanacağınızın mesajını veriyor musunuz? Oldukça basit olan bu ihtiyacı ne yazık ki, çoğumuz ihmal ediyor, alarm sesiyle doğrudan uyanıp, kalkıyoruz. Bedenen değil de zihinden zoraki kalkma eğilimine giriyoruz. Bunu da alarmı sürekli erteleyerek devam ettiriyor ama yataktan kalkmamakta ısrar ediyoruz. Siz de mi bu haldesiniz? Hak veriyor musunuz?

10 Basit Alışkanlıkla Daha Mutlu Olun

Ömür kısa, öylesine yaşanamayacak kadar kısa ve kıymetli. Peki, bizler bu hayatı bilinçli ve kaliteli biçimde mi yaşıyoruz yoksa gelişi güzel, önemsemez biçimde mi? Her insanın hakkıdır güzel yaşamak. Hayatı kaliteli hale getirebilmek ise kişinin ellerindedir. 20 mühim maddede hayatı daha da kaliteli hale getirebilirsiniz. Tümü bedava ve basit…

Kaliteli Yaşam

Yaşantımızın kaliteli bir hal alması zaruri bir öneme sahiptir. Tarih boyunca çıkan savaşların en önemli gerekçeleri arasında onur, haysiyet ve şan meselesi temel unsurlardandı. Ardında ise namus ve şeref gelmekteydi. Modern ve post-modern çağlarda ise bu durum yerini doğruluk ve dürüstlük ilkelerine bıraktı. Tümüne halk tabiriyle adamlık denilirdi. Şimdilerde ve küresel âlemde ise bu nitelikler kapsül halini aldı ve tümünün hayata aksettirilmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak bu kapsül yeterli olmayıp, aynı zamanda bireyin hayatında sağlık, başarı, huzur ve mutluluk unsurlarının da tam oturması gerekiyor. Bütün olması gereken bu hususlara karşın azılı görev edinen zaman ise, başarısızlık ve yok olma, tükenmişlik sendromu gibi düşmanları bireyin başına musallat etmiş. Velhasılıkelam bu olguların bir nebze kontrolü ve başlatılması, akabinde zafere ulaşılması safhalarına ise kalite denilmektedir.