Yaşam Kalitesi

« Back to Glossary Index

Yaşam kalitesi, bireyin ya da toplumun genel refah ve erişim düzeyini, hak ettiği yaşam standartdını ifade eden terimdir. Yaşam kalitesi verileri ise uluslararası kalkınma, sağlık, siyaset ve istihdam alanları ile geniş yelpazede kullanılan terimdir. “Yaşam standardı” kavramı ile karıştırmamak gerekir.

« Back to Glossary Index