pozitif psikoloji

Pozitif Psikoloji

Pozitif Psikoloji Nedir ve Niçin Önemlidir?

Psikoloji bilimi, genellikle normal dışı tavır, davranış ve ruh sağlığı bozukluğu üzerinedir. Bu yüzden psikoloji alanında sorunun çözülmesine yönelik bakış açısı gelişmiştir. Ne yazık ki, küresel çapta yaşanılan bazı savaş, kriz, hastalık, adaletsizlik, maddecilik gibi olaylar insanların pozitif – güçlü nitelik ve yönlerinin incelenmesini ihmal ettirmiştir.

Pozitif Psikoloji, bireyin olumsuz, sorunlu ve eksik yönlerini olumlu özelliklerine ve güçlü yönlerine odaklama, erdem duygusunu geliştirme yaklaşımıdır. Geleneksel psikoloji gibi “Hastalık Modeli” yerine “Sağlık Modeli” ilkesini temel alır. Pozitif Psikolojinin temel amacı, hayatı değerli, yaşanabilir, manalı ve kaliteli bir hale getirecek şeyleri araştırmak ve insanların olumlu, güçlü, geliştirilebilir yönlerine odaklanmaktır.

Pozitif Psikoloji Ne Değildir veya Nedir?

Pozitif Psikoloji, tamamen bireysel insan gelişimine yönelik “Bilimsel Yaklaşım” temelinde araştırma ve uygulama yapan disiplindir. Tanımsal olarak inceyecek olursak Pozitif – Olumlu Psikoloji, Seligman ve Csikszentmihalyi’e göre; “İnsanın işlerlik kazanmasına, bireysel gelişimini ve biyolojik gelişimi tamamlamasına katkı sağlamak amacıyla kişisel ve ilişkisel, kültürel açıdan boyutlu olarak inceleme sağlayan bilimsel disiplindir.

Sheldon ve King’e göre ise; “Sıradan bir bireyin güçlü ve erdemli yönlerini incelemekten başka bir şey değildir Pozitif Psikoloji.

En yalın haliyle; “Nereden” sorusundan ziyade “Nereye” sorusuna yanıt arayan psikoloji disiplinidir.

  • Pop Psikoloji veya Kişisel Gelişim ile ilgisi bulunmamaktadır.
  • Happiyoloji  (Mutluluk Bilimi) de değildir.
  • Bencil Psikoloji de değildir.
  • Geleneksel Psikolojinin kullandığı “Hastalık Modeline” karşın “Sağlık Modeli” kullanır.
  • Geleneksel psikolojinin alternatifi de değildir.

Pozitif Psikolojinin Gayesi

Tarihin en derin çağlarından bu yana “İyi yaşam nedir?”, “Mutluluk Nedir?”, “Ruh Sağlığı Yerinde Birey Kimdir?” gibi sorulara insaoğlu sürekli yanıtlar aramıştır. Bugün de aramaya devam etmektedir. Din, Felsefe, Ekonomi, Psikoloji, Sosyoloji gibi bilimler bu sorulara yanıtlar bulma konusunda birtakım görüşler ortaya koymuştur. Fakat bugün bile kesin cevap verebilmek olanaksızdır.

Pozitif psikoloji, insanın iyi oluşuna yönelik olumlu katkı sağlamasını amaçlar.

Pozitif Psikoloji Neden Önemli ve Gereklidir?

Tarihin neredeyse her devrinde belli başlı sorunlar insanlığın başına bela olmuştur. Günümüzde ise terör, anarşizm, bir türlü bitmeyen siyasi kavgalar, savaşlar, hastalık, fakirlik, yoksulluk, açlık, kuraklık, yangın ve deprem gibi doğal afetler sürekli günbegün insan yaşamını olumsuz etkileyen, umudunu kıran olaylar olmaktadır. 2020’lerde ise Çin merkezli ortaya çıkan Koronavirüs, Ülkemizde meydana gelen Elazığ, Manisa, Malatya depremleri, Suriye ve Irak’ta bitmek bilmeyen iç savaş ve terör olayları, Pakistan ve Hindistan arasında bitmeyen gerginlik ve dahası tüm insanlarda asla düzelmeyecek ve çözülmeyecek olaylar gibi görülmektedir. İnsanlara bu yaşam atmosferinde yaşam sevinci, huzur, iyi olma, mutluluk ve umut gibi konularda destek verecek bilimsel bir uğraş da elbette ki her zaman var olacak ve insanlar buna ihtiyaç duyacaktır.

İşte, bu doğal ihtiyaçtan doğan pozitif psikoloji bilim dalı, bu konularda çözümler sunmayı amaçlamaktadır.

Dünya üzerinde varlığını sürdüren insanların büyük kısmında ruh sağlığı bozukluğu, yalnızlık, stres, travma gibi olumsuz psikolojik hallerin olduğu bilinen bir gerçektir. Yine bu kategori dışında olumlu bir ruh hali içinde mutlu ve huzurlu olan insanların da azımsanmayacak kadar çok olduğu bilinmektedir. Basit adımlarla stres yönetimini sağlayabileceğiniz makalemize göz atabilirsiniz.

Henüz tam kabul görmese de bu bilim dalının tüm dünyada farklı bir bakış açısı insanlara kazandırdığı, farkındalık oluşturduğu birçok araştırmacı tarafından dile getirilmektedir.

“Pozitif Psikoloji” üzerine hazırladığımız bu makale “The Journal of Happiness & Well-Being” kaynağından “Tayfun Doğan’ın Makalesi” incelenerek hazırlanmıştır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir