Fetişizm

« Back to Glossary Index

Fetişizm, Portekizce kökenli sözcük olup, büyülü nesne manasına gelen feiticio kökünden türemiştir. Günümüzde fetişizm, diğer manayla cinsel olmayan ama kişi için cinsel cazibe kazanmış nesne ile cinsel doyum tutkusu olarak tanımlanır.

« Back to Glossary Index