Çok Fazla Bilgi Unutkanlığa Sebep Olur mu?

Çok Fazla Bilgi Unutkanlığa Sebep Olur mu?

Bilgi günümüz dünyası içerisinde her yerde ihtiyaç duyulan ve gelecekte de duyulması beklenen bir üründür. Bilgi geçmişteki tecrübeler sonucunda öğrenilen ve kayda değer her şeydir. Ancak en önemlisi bilgi insan aklının alabileceği tüm olgu, düşünce ve bir konu ya da iş hakkında öğrenilen veya öğretilen her şeydir.