Tez – Bitirme Projesi Hazırlamanın Yaşam Kalitesine Etkileri

Yaşam kalitesini etkileyen birçok unsur vardır. Yazılıp, çizilmemiş onca unsur arasında nitekim akademik yaşantının olmazsa olmazı sayılan tez ve bitirme projesi de yaşam kalitesini olumlu – olumsuz etkileyen etmenler arasındadır. Yazım mantığı, amacı, zamanı, üslubu yaşam kalitesini de yakından etkileyen faktörlerdir.

Bir yüksek lisans veya doktora tezinden bahsediliyorsa, adayın özgün araştırmayı ortaya koyması kuşkusuz beklenmektedir. Bu çalışma, adayın özgün araştırma yapma yeteneğini kandığının bir göstergesidir. Bu yüzden makul ve geçerli bir tez, aynı amacı güden bir bilimsel makale tarzında olmalıdır.

Tez Nedir?

Kısaca “Tez Nedir” sorusuna cevap verilecek olursa; Tez, Tartışma ve iddiaya dayandırılan bir öneri, fikir ileri sürme demektir.

Bitirme Projesi hazırlamak, kişinin birçok açıdan disiplin içerisine girmesini sağlar. Zamanı verimli kullanmayı, yazım ve okuma yetilerini geliştirmeyi, en aktif biçimde araştırma yapma yeteneklerini olumlu yönde geliştirir. Bu yüzden iyi ve etkili tez hazırlama sürecine giren akademik kadro bireyleri, yaşam kalitelerini yükseltmek için muazzam bir adım atmış olur. Tez hazırlayan öğrencilerin büyük bir kısmı yaşamları boyunca üstesinde gelemeyecekleri zorluklarla mücadele edebilmeyi bilinçaltında öğrenmekte, bu araştırma ve inceleme safhasında birçok alanda bilgi edinmekte, bireyselliklerini ve özgün kişiliklerini geliştirmektedir.

Günümüzde kütüphanelerin en tozlu raflarında büyük oranda tezler ve bitirme projeleri yer alır. Bu tezlerin birçoğu büyük emekleri, geniş bilgileri bünyesinde barındırır. Lakin yüzlerce sayfa içerisinden yararlı bilgiyi ayıklayabilmek ise zaman ve sabır ister. Bu emeği verecek kişi sayısı ise oldukça azdır.

Türkiye’de pek ciddiye alınmasalar da, Avrupa ülkelerindeki kütüphane ve araştırma çalışmalarında tezler özenle incelenmekte ve ciddiye alınmaktadır. Gerek tez yazımı, gerek tez incelemesi, bireylerin yaşam kalitelerine olumlu-olumsuz etki etmektedir.

Tez – Bitirme Projesi Hazırlamanın Olumlu Etkileri

 • Yazım becerilerini artırır,
 • Dilbilgisi kurallarını ve kullanımını pekiştirir,
 • Araştırmacı kişiliği geliştirir,
 • Yeni ve özgün bilgiler edindirir,
 • Zamanı ve kaynakları verimli kullanmayı öğretir,
 • Akademik disiplin kazandırır,
 • Bilgiyi verimli kullanmayı, okuduğunu çabuk anlama yeteneğini geliştirir,
 • Düşünceleri en net ve anlaşılır biçimde ifade edebilmeyi sağlar,
 • Akademik bilgi ve kaynak altyapısını öğretir,
 • Bilimsel bilginin önemini kavratır,
 • Konsantrasyonu kuvvetlendirir,
 • Stresi azaltır,
 • Boş ve faydasız işlerle vakit öldürmeyi engeller,
 • Daha mantıklı, bilime dayalı veri oluşturmayı öğretir,
 • Bilgisayar, teknoloji ve ilgili materyallerin kullanımını pekiştirir.

Tez – Bitirme Projesi Hazırlamanın Olumsuz Etkileri

 • Konu belirleme sürecinde bireyi yersiz strese sokar,
 • Zamanın iyi kontrol edilmemesi, bilinçaltında kişiye yorgunluk ve stres üretir,
 • Sosyalliği düşürür,
 • Kişinin zevk ve arzularına bağlı sosyal faaliyetlerini kısıtlaştırır,
 • Birçok alanda gereksiz bilginin var oluşu ve bu sonsuz bilgi dağarcığında verimli – faydalı bilgiyi bulma sürecinde bireyi zorlar ve gereksiz strese sokar,
 • Yanıltıcı bilgilerle karşılaştığında çelişkiye düşme ihtimali vardır,
 • Tezin konusundan sapma ihtimali olduğundan, sürekli tedirginlik hali baş gösterir,
 • Yolunda bazı işler gitmediğinde, bireyde çöküntü oluşur,
 • Tezin kabul edilmeyip reddin de ruhsal çöküntüye neden olabilmektedir,
 • Tüm yaşamın teze bağlı olma yanılgısı bireyi içten içe kemirebilir, bu da ruhsal bozukluğa neden olur.

Tez – Bitirme Projesi hazırlamak, doğru ve etik biçimde kurallarıyla uygulandığında %90 oranında yaşam kalitesine olumlu etki etmektedir. Bitirme Projesi ve Tez yazım süreci, Lise dengi öğrencilerden başlatılmalı, araştırmacı ve özgün içerik üretici bireyler yetiştirilmelidir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir