Bilinç Nedir?

« Back to Glossary Index

[search-in-place-form in_current_page=”1″]
Bilinç, genel anlamda kaliteli yaşam ekseninde “algı ve bilginin zihinde izlenme süreci” olarak tanımlanır. Bilinç sözcüğünün eş anlamlısı ise “Şuur” kelimesidir. Bireyin kendi ekseninde olup biteni tanıma, algılama, kavrama, fark etme yetisinin özgün haline “bilinç” denilir. Algı ve bazı bilgilerin zihin içinde duru, aydın biçimde izlenme sürecidir. Bir toplumun ruhsal etkinliğini, ruhsal hallerini betimler.

Mecaz anlamda ise “temel algılama biçimi, temel görüş-fikir tarifi” şeklinde açıklanabilir. “Bilinç” sözcüğü ise aslında modern çağımızda “farkındalık” kelimesi de kullanılabilir.

Bilincin yerinde olması durumu: Kontrollü düşünme, gözlemsel algılama ve dikkatli  davranma durumunu ifade eder. Farkında olma, uyanık kalma, tetikte kalma halleridir.

En yalın haliyle etrafımızdaki dünyanın fark edilmesi, bu dünyaya tepkime gösterebilme, yanıt verme yetilerine sahip olmayı ifade eder. Her varlık ve canlı bilinç olgusuna sahiptir. Zihin – beyin ekseninde gelişen ve ulaşılamayan olaylar bütününe ise “Bilinç dışı vaka” denilir.

Bilinç, yaşam kalitesinin artırılmasında en önemli unsurların başında gelir.

« Back to Glossary Index