Tez – Bitirme Projesi Hazırlamanın Yaşam Kalitesine Etkileri

Tez ve Bitirme Projesi hazırlamak, kişinin birçok açıdan disiplin içerisine girmesini sağlar. Zamanı verimli kullanmayı, yazım ve okuma yetilerini geliştirmeyi, en aktif biçimde araştırma yapma yeteneklerini olumlu yönde geliştirir.