Başarı Nedir

Başarı Nedir?

Başarının ne olduğunu bilmemiz bizi başarıya götürür mü? Başarmakla başarı arasındaki fark nedir?